Informacje dla akcjonariuszy

UNITECHNIKA S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa UNITECHNIKA S.A. poprzez poprawę efektywności energetycznej”, w ramach Poddziałania 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa UNITECHNIKA S.A. poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej.

Cele szczegółowe:

 1. Termomodernizacja obiektu zakładu pralniczego.
 2. Modernizacja procesu prania tunelowego poprzez wymianę istniejącej linii na energooszczędną.
 3. Modernizacja procesu prania odzieży roboczej i mat wejściowych poprzez wymianę istniejącej linii na energooszczędną.
 4. Wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej i nie technologicznej.

 

W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 

Zadanie 1 Kompleksowa termomodernizacja budynku na cele realizacji procesu technologicznego

Zadanie obejmie swoim zakresem:

 1. Wymianę ściany południowej oraz wschodniej budynku pralni (467 m2): wymiana starych elementów ściany na nowe ściany wykonane z płyty warstwowej (obornickiej) o grubości min. 10 cm wraz z instalacją nowych okien w miejscach, w których światło będzie doświetlać wnętrze hali pralni (wymiana okien w ścianie wschodniej).
 2. Wymianę dwóch bram do transportu prania (18 m2) w ścianie południowej. Bramy będą izolowane i szczelne, uruchamiane elektrycznie.
 3. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania pionów i instalacji poziomych oraz grzejników
  (1 komplet) w celu zwiększenia sprawności systemu grzewczego. Źródłem ciepła dla instalacji CO będzie zestaw 3 szt. wymienników ciepła WB-1, zasilane parą wodną o ciśnieniu do 0,5 MPa.
  Modernizacja CO będzie realizowana w budynku administracyjnym i piwnicach, po trasach aktualnie przebiegających rur CO. W hali pralni przebieg rur CO przewiduje się po trasach dotychczasowej instalacji, a w miejsce typowych grzejników CO zostaną zainstalowane nagrzewnice. Wymianie podlegać będą rury, zawory i grzejniki w miejscach aktualnie zainstalowanych.

 

Zadanie 2 Modernizacja linii technologicznej przeznaczonej do prania tunelowego w zakresie zwiększenia jej efektywności energetycznej

Zadanie obejmie swoim zakresem dostawę wraz z montażem linii technologicznej przeznaczonej do prania odzieży roboczej i mat wejściowych, w skład której wchodzą następujące urządzenia:

 1. Linia transportowo-załadunkowa do pralnicowirówki (1 szt.)
 2. Wysokowydajna pralnicowirówka o załadunku do 250kg (odzież robocza/maty) (1 szt.)
 3. System transportowo-załadowczy do suszarki (1 szt.)
 4. Suszarka o załadunku nominalnym do 250 kg (1 szt.).

 

Zadanie 3 Modernizacja linii technologicznej przeznaczonej do prania odzieży roboczej i mat wejściowych w zakresie zwiększenia jej efektywności energetycznej
Zadanie obejmie swoim zakresem dostawę wraz z montażem linii technologicznej przeznaczonej do prania odzieży roboczej i mat wejściowych, w skład której wchodzą następujące urządzenia:

 1. Linia transportowo-załadunkowa do pralnicowirówki (1 szt.)
 2. Wysokowydajna pralnicowirówka o załadunku do 250kg (odzież robocza/maty) (1 szt.)
 3. System transportowo-załadowczy do suszarki (1 szt.)
 4. Suszarka o załadunku nominalnym do 250 kg (1 szt.).

 

Efekty projektu:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię i CO.

2. Wprowadzenie nowych produktów tj. wynajem oraz serwis odzieży przeznaczonej dla służby zdrowia oraz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.

3. Poprawa warunków pracy.

4. Poprawa BHP.

5. Zwiększenie efektywności pracy oraz redukcja kosztów funkcjonowania firmy dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn i urządzeń.

6. Poprawa organizacji procesu technologicznego poprzez zastosowanie TiK w procesach technologicznych.

7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę efektywności jego funkcjonowania dzięki wdrożeniu nowych produktów i skróceniu czasu realizacji zadań.

8. Wzrost przychodów.

9. Redukcja kosztów.

10. Redukcja emisji zanieczyszczeń.

11. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

12. Poprawa wizerunku firmy m.in. dzięki dbałości o środowisko.

13. Zmniejszenie bezrobocia poprzez stworzenie 2 miejsc pracy.

 

Wartość projektu: 5 045 550 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 686 PLN

 

 

logo smp
logo accor
logo dbl
logo burnus
logo ecolab
logo kannegiesser